Sme distribučná spoločnosť ktorá vznikla v roku 2005 a jej hlavnou činnosťou je neadresná distribúcia letákov. Našou prioritou je zabezpečenie vysokej kvality distribúcie letákov, dôkazom čoho sú aj opakované objednávky od našich klientov. Snažíme sa uspokojovať individuálne požiadavky pri zachovaní vysokej kvality distribúcie letákov. Distribuujeme reklamné letáky, časopisy, brožúry, noviny, prospekty a iné materiály. Zabezpečíme všetko od určenia cieľovej skupiny, cez grafický návrh a tlač až po distribúciu letákov vo Vami vybranej oblasti. Prevzatie materiálu u klienta alebo na dohodnutom mieste, kontrola distribúcie letákov a vypracovanie záverečnej správy je pre nás samozrejmosťou. V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať:
Pokiaľ máte záujem o vypracacovanie cenovej kalkulácie pošlite nám Žiadosť o kalkuláciu
V prípade záujmu nás kontaktujte Mám záujem o nezáväznú kalkuláciu